Okná, dvere a gará¾ové brány sú najdôle¾itejším prvkom stien a fasád Vášho domu. Vhodný výber výplní otvorov k štýlu stavby je veµmi dôle¾itý. Rozhodujete na celé roky. Pozývame Vás, aby ste sa zoznámili z našou ponukou, ktorú pripravujeme v odpovedi na po¾iadavky, zároveò estetické ako aj ekonomické, našich zákazníkov.
 
• Drevené okná • Interiérové dvere    • Parapety
• Exteriérové dvere • Drevo-hliníkové okná
 


Euro-Okna

34-745 Spytkowice 422
tel. +48 (18) 26 92 018
fax. +48 (18) 26 92 018
tel. kom. 607 750 819

 
 
Euro-Okna - drevené okná Spytkowice, exteriérové dvere Spytkowice, interiérové dvere Spytkowice
MENU:O FirmiePonukaExterné dvereVnútorné dvere OknáKon¹trukcieLokalizáciaKontakt
projektowanie stron www iPolska.com.pl